Zaterdag 4 maart a.s. hebben wij onze jaarlijkse potgrondactie. In Niekerk-Oldekerk-Faan komen wel bij de deuren langs. 
De zakken van 20 liter kosten €2,=
3 zakken voor € 5,=